Byt: Volný Rezervovaný Predaný

VOĽNÉ PARKOVACIE MIESTA


Označenie Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
45GS 2.PP parkovacie statie 3 000 € Voľné

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY


Označenie Rozloha v m2 Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
K1 1,49 m2 2.PP kobka 2 146 € Voľná
K2 1,47 m2 2.PP kobka 2 117 € Voľná
K3 1,47 m2 2.PP kobka 2 117 € Voľná
K5 1,59 m2 2.PP kobka 2 290 € Voľná
K24 1,53 m2 2.NP kobka 2 203 € Voľná
K34 1,52 m2 3.NP kobka 2 189 € Voľná
K39 1,52 m2 4.NP kobka 2 189 € Voľná
K41 1,52 m2 4.NP kobka 2 189 € Voľná

Ponuka bývania

Označenie Popis Rozloha Balkón Terasa Cena s DPH Akciová cena
10-40-40-10
Stav
2. nadzemné podlažie
2AP-A 2izbový+kk 51,17 4,86 - - - Predaný
2BP-A 2izbový+kk 51,17 4,86 - - - Predaný
2CP-A 3izbový+kk 59,12 4,63 - - - Predaný
2DP-A 2izbový+kk 49,26 7,84 - - - Predaný
2EP-A 2izbový+kk 49,14 4,73 - - - Predaný
2FP-A 2izbový+kk 51,45 4,86 - - - Predaný
2GP-A 2izbový+kk 43,79 4,09 - - - Predaný
2HP-A 2izbový+kk 49,14 4,73 - - - Predaný
2IP-A 2izbový+kk 51,45 4,86 - - - Predaný
2JP-A 2izbový+kk 51,24 4,90 - - - Predaný
2KP-A 3izbový+kk 59,12 4,90 - - - Predaný
2LP-A 2izbový+kk 51,17 4,86 - - - Predaný
2MP-A 2izbový+kk 51,17 4,86 - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
3AP-A 2izbový+kk 48,85 5,90 - - - Predaný
3BP-A 2izbový+kk 48,93 5,53 - - - Predaný
3CP-A 3izbový+kk 69,31 4,61 - - - Predaný
3DP-A 3izbový+kk 60,05 20,61 - - - Predaný
3EP-A 2izbový+kk 47,00 19,14 - - - Predaný
3FP-A 2izbový+kk 49,23 19,01 - - - Predaný
3GP-A 2izbový+kk 45,32 12,56 - - - Predaný
3HP-A 2izbový+kk 46,75 18,90 - - - Predaný
3IP-A 2izbový+kk 49,15 19,11 - - - Predaný
3JP-A 3izbový+kk 75,20 5,06 - - - Predaný
3KP-A 2izbový+kk 53,67 6,00 - - - Predaný
3LP-A 2izbový+kk 48,93 5,90 - - - Predaný
3MP-A 2izbový+kk 48,85 5,90 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
4AP-A 2izbový+kk 48,85 5,32 - - - Predaný
4BP-A 2izbový+kk 48,93 4,57 - - - Predaný
4CP 3izbový+kk 69,31 4,97 - - - Predaný
4DP 3izbový+kk 60,05 4,32 - - - Predaný
4EP-A 2izbový+kk 47,01 4,20 - - - Predaný
4FP-A 2izbový+kk 49,23 5,88 - - - Predaný
4GP-A 2izbový+kk 45,32 3,76 - - - Predaný
4HP-A 2izbový+kk 46,75 5,16 - - - Predaný
4IP-A 2izbový+kk 49,15 5,32 - - - Predaný
4JP-A 3izbový+kk 75,20 4,38 - - - Predaný
4KP-A 2izbový+kk 53,67 5,40 - - - Predaný
4LP-A 2izbový+kk 48,93 5,32 - - - Predaný
4MP-A 2izbový+kk 48,85 5,32 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
5AP 2izbový+kk 48,85 5,90 - - - Predaný
5BP 2izbový+kk 48,94 5,55 - - - Predaný
5CP 3izbový+kk 69,31 4,61 - - - Predaný
5DP 3izbový+kk 60,05 4,69 - - - Predaný
5EP 2izbový+kk 47,01 4,78 - - - Predaný
5FP 2izbový+kk 49,23 5,32 - - - Predaný
5GP 2izbový+kk 45,32 4,06 - - - Predaný
5HP 2izbový+kk 46,75 5,72 - - - Predaný
5IP 2izbový+kk 49,15 5,90 - - - Predaný
5JP 3izbový+kk 75,20 5,06 - - - Predaný
5KP 2izbový+kk 53,67 6,00 - - - Predaný
5LP 2izbový+kk 48,93 5,90 - - - Predaný
5MP 2izbový+kk 48,85 5,90 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
6AP 2izbový+kk 48,74 5,32 - - - Predaný
6BP 2izbový+kk 48,83 4,59 - - - Predaný
6CP 3izbový+kk 69,31 4,97 - - - Predaný
6DP 3izbový+kk 60,05 4,32 - - - Predaný
6EP 2izbový+kk 46,90 4,18 - - - Predaný
6FP 2izbový+kk 49,13 5,88 - - - Predaný
6GP 2izbový+kk 45,32 3,76 - - - Predaný
6HP 2izbový+kk 46,65 5,16 - - - Predaný
6IP 2izbový+kk 48,96 5,32 - - - Predaný
6JP 3izbový+kk 75,06 4,36 - - - Predaný
6KP 2izbový+kk 53,57 5,40 - - - Predaný
6LP 2izbový+kk 48,74 5,32 - - - Predaný
6MP 2izbový+kk 48,74 5,32 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
7AP 2izbový+kk 48,74 5,90 - - - Predaný
7BP 2izbový+kk 48,83 5,55 - - - Predaný
7CP 3izbový+kk 69,31 4,61 - - - Predaný
7DP 3izbový+kk 60,05 4,69 - - - Predaný
7EP 2izbový+kk 46,91 4,77 - - - Predaný
7FP 2izbový+kk 49,13 5,32 - - - Predaný
7GP 2izbový+kk 45,32 4,06 - - - Predaný
7HP 2izbový+kk 46,65 5,72 - - - Predaný
7IP 2izbový+kk 48,96 5,90 - - - Predaný
7JP 3izbový+kk 75,05 5,05 - - - Predaný
7KP 2izbový+kk 53,57 6,00 - - - Predaný
7LP 2izbový+kk 48,74 5,90 - - - Predaný
7MP 2izbový+kk 48,74 5,90 - - - Predaný
8. nadzemné podlažie
8AP 3izbový+kk 52,92 13,29 91,14 - - Predaný
8BP 2izbový+kk 40,62 19,59 - - - Predaný
8CP 2izbový+kk 51,97 3,78 - - - Predaný
8DP 2izbový+kk 41,19 14,53 - - - Predaný
8EP 2izbový+kk 52,65 20,48 99,47 - - Predaný
Obchodné priestory

Označenie Rozloha Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Stav
OP1 77,64 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP2 73,34 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP3 97,88 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP4 100,24 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP5 71,30 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP6 70,11 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP7 55,52 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP8 56,51 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP9 55,62 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP10 54,78 0.NP obchodny priestor - Predaný
OP11 57,32 0.NP obchodny priestor - Predaný
Nebytové priestory

Označenie Rozloha Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
K1 1,49 m2 2.PP kobka 2 146 € Voľná
K2 1,47 m2 2.PP kobka 2 117 € Voľná
K3 1,47 m2 2.PP kobka 2 117 € Voľná
K4 1,59 m2 2.PP kobka - Predaná
K5 1,59 m2 2.PP kobka 2 290 € Voľná
K6 1,60 m2 2.PP kobka 2 304 € Rezervovaná
K7 1,49 m2 1.PP kobka - Predaná
K8 1,47 m2 1.PP kobka - Predaná
K9 1,47 m2 1.PP kobka - Predaná
K10 1,59 m2 1.PP kobka - Predaná
K11 1,52 m2 1.PP kobka - Predaná
K12 1,60 m2 1.PP kobka - Predaná
K13 1,86 m2 1.NP kobka - Predaná
K14 1,90 m2 1.NP kobka - Predaná
K15 2,55 m2 1.NP kobka - Predaná
K16 3,10 m2 1.NP kobka - Predaná
K17 2,52 m2 1.NP kobka - Predaná
K18 1,45 m2 2.NP kobka - Predaná
K19 1,45 m2 2.NP kobka - Predaná
K20 1,45 m2 2.NP kobka - Predaná
K21 1,44 m2 2.NP kobka - Predaná
K22 1,98 m2 2.NP kobka - Predaná
K23 1,51 m2 2.NP kobka - Predaná
K24 1,53 m2 2.NP kobka 2 203 € Voľná
K25 1,53 m2 2.NP kobka - Predaná
K26 1,27 m2 2.NP kobka - Predaná
K27 2,48 m2 2.NP kobka - Predaná
K28 1,66 m2 2.NP kobka - Predaná
K29 1,62 m2 3.NP kobka - Predaná
K30 1,62 m2 3.NP kobka - Predaná
K31 1,52 m2 3.NP kobka - Predaná
K32 1,52 m2 3.NP kobka - Predaná
K33 1,52 m2 3.NP kobka - Predaná
K34 1,52 m2 3.NP kobka 2 189 € Voľná
K35 2,06 m2 3.NP kobka - Predaná
K36 1,62 m2 4.NP kobka - Predaná
K37 1,62 m2 4.NP kobka - Predaná
K38 1,52 m2 4.NP kobka - Predaná
K39 1,52 m2 4.NP kobka 2 189 € Voľná
K40 1,52 m2 4.NP kobka - Predaná
K41 1,52 m2 4.NP kobka 2 189 € Voľná
K42 2,06 m2 4.NP kobka - Predaná
K43 1,62 m2 5.NP kobka - Predaná
K44 1,62 m2 5.NP kobka - Predaná
K45 1,52 m2 5.NP kobka - Predaná
K46 1,52 m2 5.NP kobka - Predaná
K47 1,52 m2 5.NP kobka - Predaná
K48 1,52 m2 5.NP kobka - Predaná
K49 2,06 m2 5.NP kobka - Predaná
K50 1,62 m2 6.NP kobka - Predaná
K51 1,62 m2 6.NP kobka - Predaná
K52 1,52 m2 6.NP kobka - Predaná
K53 1,52 m2 6.NP kobka - Predaná
K54 1,52 m2 6.NP kobka - Predaná
K55 1,52 m2 6.NP kobka - Predaná
K56 2,06 m2 6.NP kobka - Predaná
K57 1,62 m2 7.NP kobka - Predaná
K58 1,62 m2 7.NP kobka - Predaná
K59 1,52 m2 7.NP kobka - Predaná
K60 1,52 m2 7.NP kobka - Predaná
K61 1,52 m2 7.NP kobka - Predaná
K62 1,52 m2 7.NP kobka - Predaná
K63 2,05 m2 7.NP kobka - Predaná
K64 1,52 m2 8.NP kobka - Predaná
K65 1,52 m2 8.NP kobka - Predaná
K66 1,52 m2 8.NP kobka - Predaná
K67 1,52 m2 8.NP kobka - Predaná
Parkovacie státia

Označenie Rozloha státia Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
1GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
2GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
3GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
4GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
5GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
6GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
7GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
8GS 6,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
9GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
10GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
11GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
12GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
13GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
14GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
15GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
16GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
17GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
18GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
19GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
20GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
21GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
22GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
23GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
24GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
25GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
26GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
27GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
28GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
29GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
30GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
31GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
32GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
33GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
34GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
35GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
36GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
37GS 12,00 m2 1.PP parkovacie statie - Predané
38GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
39GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
40GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
41GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
42GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
43GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
44GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
45GS 6,00 m2 2.PP parkovacie statie 3 000 € Voľné
46GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
47GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
48GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
49GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
50GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
51GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
52GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
53GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
54GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
55GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
56GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
57GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
58GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
59GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
60GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
61GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
62GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
63GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
64GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
65GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
66GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
67GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
68GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
69GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
70GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
71GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
72GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
73GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
74GS 12,00 m2 2.PP parkovacie statie - Predané
1PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
2PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
3PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
4PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
5PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
6PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
7PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
8PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
9PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
10PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
11PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
12PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
13PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
14PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
15PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
16PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
17PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
18PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
19PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
20PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
21PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
22PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
23PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
24PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme
25PS 12,00 m2 vonkajšie parkovacie statie - Pripravujeme